Návrh pohlednice obce ........zde.                       Návrh blahopřání obce obce ........zde.

Vaše připomínky, popř. návrhy adresujte na email: starosta@lesonicemk.cz
                                Setkání u vánočního stromu, 3.12.2011:


                                Lampionový průvod listopad 2011:


                                Opékání špekáčků z 30.6.2011:


                                Rybářské závody a dětský den:


                                 Úprava rybníčka: