Obsah stránky

Historie obce

Obec Lesonice se nachází v klidné severní části Znojemska nedaleko Moravského Krumlova. Rozkládá se v mírném údolí na ploše 661 ha. Obec je obklopena lány polí a z východu pak převážně listnatým lesem, který navazuje na Krumlovský les vedoucí k Dolním Kounicím jako poslední výběžek Českomoravské Vysočiny před Pálavou.

Osídlení lesonického prostoru v době prehistorické dle početných nálezů a vykopávek počíná již v mladší době kamenné. Nedaleko současné obce na vrcholu Leskoun se nacházelo útočné hradisko. I po době stěhování národů byly Lesonice dle archeologických nálezů osídleny Slovany. Obec byla vždy ryze slovanská, a jak se píše v místní kronice, obyvatelé obce říkají – moravská.

Od názvu vrcholu Leskoun (dříve Lysoň) popřípadě z důvodu rozsáhlého zalesnění v minulosti mohl vzniknout i současný název obce. První zmíňka o Lesonicích pochází z roku 1190 a týká se záznamů o převodu pozemků katastru obce (tehdy Lissnitz). Písemný záznam z roku 1349 dokládá existenci panského dvora v Lesonicích v držení Zdeňka z Lipé, jednoto z majitelů Moravského Krumlova.

V roce 1866 obcí táhla pruská vojska, která se rozložila po sousedních obcích. Osudy místních lidí poznamenala i 1. a 2. světová válka.

K panskému dvoru, později velkostatku patřila ta nejlepší půda a rodiny, zpravidla malozemědělci, vlastnily pouze malou výměru půdy. Příslušníci těchto rodin ve velkostatku pracovali. Areál velkostatku, který později využívalo JZD, je v současnosti v neudržovaném stavu bez využití.

V roce 1924 byla místními lidmi vybudována Sokolovna, která v současnosti, společně se hřištěm, slouží ke sportovním a kulturním účelům. Občanům je k dispozici prodejna smíšeného zboží a k rekreačnímu využití je v místě také koupaliště. Turisté mohou do obce zavítat i prostřednictví cyklostezky.

Dlouholetou tradici v obci má malotřídní škola, kterou navštěvují jak místní žáci, tak i žáci z okolních obcí.

Aktivní je organizace místních hasičů a členové TJ Sokol.

Z kulturních aktivit lze připomenout znovuobnovení tradice konání místních slavnostních hodů, každoročně v měsíci srpnu.

K zajímavostem obce patří místní zvonice, dále pak je v obci umístěna socha Jana Nepomuckého a pomník padlých z I. světové války.

V současnosti žije v obci 185 obyvatel. V regionu je vysoká míra nezaměstnanosti, za prací je třeba dojíždět.

Územní plán obce, vypracovaný nedávno, by měl vést k efektivnímu rozvoji současného stavu obce
a přispět ke zkvalitnění života všech občanů.

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.