Jste zde

Zahájení zjišťovacího řízení

Na EUD je vyvěšeno oznámení MŽP ČR o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "SLV-SOK-V439/440 - Nové dvojité vedení"

Theme by Danetsoft and modified and updated hm