Jste zde

Informace z OÚ

Na EUD je zveřejněno oznámení o zasedání ZO č. 44, oznámení SPÚ o zamýšleném převodu pozemků, informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018, informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018, "Veřejná vyhláška FÚ pro Jihomoravský kraj" o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu, dále je na EUD vyvěšen "Návrh závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2017"
V odkazu obecní aktivity je foto z vítání občánků.

Theme by Danetsoft and modified and updated hm