Jste zde

Elektronická úřední deska obce Lesonice

"Elektronická Úřední deska", která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. Správnímu řádu a je shodná svým obsahem kamenné "Úřední desce".

.
.
.

Rozpočtová opatření v roce 2018:

.
Příloha k UZO č. 41 - Rozpočtové opatření č. 1/2018 (V:22.02.2018)
Příloha k UZO č. 43 - Rozpočtové opatření č. 2/2018 (V:09.05.2018)
Příloha k UZO č. 43 - Rozpočtové opatření č. 3/2018 (V:09.05.2018)
.
.
Aktuální stav strana -A-
(Aktualizace: 24.05.2018, 18:15 )
.
.

 • Usnesení ZO č. 44 z 17.05.2018.........zde.
  (V:24.05.2018)
  .
 • Výsledek přezkoumání hospodaření obce Lesonice za rok 2017.........zde.
  (V:24.05.2018)
  .
 • Výkaz FIN pro hodnocení plnění rozpočtu.........zde.
  (V:24.05.2018)
  .
 • Kontaktní údaje pověřence pro OOÚ.........zde.
  (V:24.05.2018)
  .
 • VAK Třebíč-Schválený rozpočet, RO, ZÚ atd..........zde.
  (V:14.05.2018)
  .
 • Usnesení ZO č. 43 z 19.04.2018.........zde.
  (V:09.05.2018)
  .
 • Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018 .........zde.
  (V:26.04.2018)
  .
 • Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018 .........zde.
  (V:26.04.2018)
  .
 • Veřejná vyhláška FÚ pro Jihomoravský kraj o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu .........zde.
  (V:26.04.2018)
  .
 • Návrh Závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2017 .........zde.
  (V:23.04.2018)
  .
 • ČR-SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu .........zde.
  (V:18.04.2018 (do 18.7.2018))
  .
 • VAK Třebíč-Návrh rozpočtu na rok 2018.........zde.
  (V:26.03.2018)
  .
 • VAK Třebíč-Příloha ke Zprávě o hospodaření.........zde.
  (V:26.03.2018)
  .
 • VAK Třebíč-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.........zde.
  (V:26.03.2018)
  .
 • VAK Třebíč-Plnění rozpočtu za rok 2017.........zde.
  (V:26.03.2018)
  .
 • VAK Třebíč-Pozvánka na valnou hromadu.........zde.
  (V:26.03.2018)
  .
 • VAK Třebíč-Návrh závěrečného účtu za rok 2017.........zde.
  (V:26.03.2018)
  .
 • VAK Třebíč-Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023.........zde.
  (V:26.03.2018)
  .
 • Usnesení ZO č. 42 z 06.03.2018.........zde.
  (V:22.03.2018)
  .
 • Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2017.........zde.
  (V:28.02.2018)
  .
 • Střednědobý výhled rozpočtu obce Lesonice na období 2018-2020 .........zde.
  (V:14.01.2018)
  .
 • Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.2.2018.........zde.
  (V:14.02.2018 - na 10 let)
  .
 • Usnesení ZO č. 41 z 01.02.2018.........zde.
  ........Příloha k UZO č. 41 - Rozpočtové opatření č. 1/2018
  (V:13.02.2018)
  .
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lesonice na období 2018-2020 .........zde.
  (V:04.01.2018)
  .
  .
  .
  Pokračování na straně B - zde.
  .
  .
  .
  Upozornění: Na Úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. Archivu úřední desky .............zde

  © hm

 • Theme by Danetsoft and modified and updated hm