Zvolené zastupitelstvo - r. 2010-2014: Zde


Usnesení zastupitelstva za rok 2010 až 2014 :Usnesení ZO č. 45 ........zde.
....... Příloha - RO č. 5........zde.Usnesení ZO č. 44 ........zde.
....... Příloha - RO č. 4........zde.Usnesení ZO č. 43 ........zde.
Návrh ZÚ obce za rok 2013........zde.
---Návrh ZÚ obce za rok 2013 - přílohy.
---Návrh ZÚ obce za rok 2013 - rozvaha a bilance.
---Návrh ZÚ obce za rok 2013 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.
---Návrh ZÚ obce za rok 2013 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.Usnesení ZO č. 42 ........zde.
....... Příloha - RO č. 3........zde.Usnesení ZO č. 41 ........zde.
....Příloha č. 2 - RO č. 2 ........zde.

Usnesení ZO č. 40 ........zde.

Usnesení ZO č. 39 ........zde.
Příloha č. 2 - RO č. 1.......zde.
Příloha č. 3 - Strategický plán rozvoje obce Lesonice

Usnesení ZO č. 38 ........zde.
Rozpočet obce na rok 2014 - schválený.

Usnesení ZO č. 37 ........zde.
Návrh rozpočtu na r. 2014 - příjmy.
Návrh rozpočtu na r. 2014 - výdaje.
Příloha č.3, rozpočtové opatření č. 8 .

Usnesení ZO č. 36 ........zde.
Příloha č. 2, rozpočtové opatření č. 7 .

Usnesení ZO č. 35 ........zde.
Příloha č. 2, rozpočtové opatření č. 6 .
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013.

Usnesení ZO č. 34 ........zde.
Příloha č. 2, rozpočtové opatření č. 5 .

Usnesení ZO č. 33 ........zde.
Příloha č. 2, rozpočtové opatření č. 4 .

Usnesení ZO č. 32 ........zde.

Usnesení ZO č. 31 ........zde.
Příloha č. 2, rozpočtové opatření č. 3 .

Usnesení ZO č. 30 ........zde.
Příloha č. 2, rozpočtové opatření č. 2 .

Usnesení ZO č. 29 ........zde.

Usnesení ZO č. 28 ........zde.
      Nový územní plán obce ........zde.
      NUP - zdůvodnění
      NUP-Grafická část-Základní členění území
      NUP-Grafická část-Hlavní výkres
      NUP-Grafická část-Zásobování vodou a odkanalizování
      NUP-Grafická část-Energetika a přenos informací
      NUP-Grafická část-Koordinační výkres
      NUP-Grafická část-Předpokládané zábory půdního fondu

Usnesení ZO č. 27 ........zde.
      Příloha č. 2, rozpočet obce na rok 2013 - příjmy
      Příloha č. 2, rozpočet obce na rok 2013 - výdaje

Usnesení ZO č. 26 ........zde.
      Příloha č. 2 - Návrh rozpočtu obce na rok 2013

Usnesení ZO č. 25 - zde

Usnesení ZO č. 24 - zde
      Příloha č.3 k ZO 24 = Rozpočtové opatření č.5

Usnesení ZO č. 23 - zde
      Příloha č.2 k ZO 23 = Rozpočtové opatření č.4

Usnesení ZO č. 22 - zde
      Příloha č.2 k ZO 22 = Rozpočtové opatření č.3

Usnesení ZO č. 21 - zde
      Příloha č.2 k ZO 21 = Rozpočtové opatření č.2

Usnesení ZO č.20 ........zde.
       Příloha: ...Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
       Příloha: ...Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Usnesení ZO č.19 mimořádné ........zde.

Usnesení ZO č.18 ........zde.

Usnesení ZO č.17 ........zde.

Usnesení ZO č.16 ........zde.

Usnesení ZO č.15 ........zde.

Usnesení ZO č.14 ........zde.

       Příloha č.2 - Provozní řád dětského hřiště
       Příloha č.3 - Návrh rozpočtu na rok 2012

Usnesení ZO č.12 ........zde.
       Příloha č.2 - Rozpočtové opatření č. 4

Usnesení ZO č.11 ........zde.
       Příloha č.2 - Rozpočtové opatření č. 3

Usnesení ZO č.10 - ........zde.
       Příloha č.2 - 1. část Rozpočtové opatření č. 2
       Příloha č.2 - 2. část Rozpočtové opatření č. 2.
       Příloha č.3 - Výběrové řízení "Oprava OU a přístupových cest.

Usnesení ZO č.9 - ........zde.
       Příloha č.2 - 1. část Závěrečný účet.
       Příloha č.2 - 2. část Závěrečný účet.

Usnesení ZO č.8 - ........zde.
       Příloha ZO 8.......... Smlouva o dotaci - Program rozvoje venkova
       Příloha ZO 8.......... Návrh závěrečného účtu obce za rok 2010

Usnesení ZO č.7
Informace k množství uranu v pitné vodě ze zdroje Moravský Krumlov - Slatiny.

Usnesení ZO č.6
Veřejná vyhláška JMK- 2 NZURJMK-1.část
Veřejná vyhláška JMK- 2 NZURJMK-2.část

Usnesení ZO č.5
       .......... Příloha č.2: Rozpočet obce 2011 - příjmy.
       .......... Příloha č.2: Rozpočet obce 2011 - výdaje.
       .......... Příloha č.3: Návrh rozdělení zůstatku ZŠ Lesonice.
       .......... Příloha č.4: Zřízení pracovního místa.

Usnesení ZO č.4
Návrh rozpočtu 2011 - příjmy a výdaje - zde

Usnesení ZO č.3

ZO č. 2 - usnesení ZO 2 .................. : Zde           Příloha - Odůvodnění zvýšení plateb za odpady a dřevo : Zde

ZO č. 1 - ustanovující(9.11.2010)..... : Zde           Příloha č. 3 - Jednací řád.... : Zde