Úřední deska - historie - rok 2006:Usnesení OZ č. 3
Oznámení o zasedání obecního zastupitelstva č. 3
Usnesení OZ č. 2
Oznámení o zasedání obecního zastupitelstva č. 2
Zápis z ustavujícího zasedání OZ
Usnesení OZ č. 1
Vzor smlouvy pro těžbu dřeva z obecních lesů
Návrh JŘ ČD trať Brno-Hrušovanyn/J a zpět na rok 06/07
Oznámení pro těžbu dřeva r.2006-7
Oznámení o ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva
Potvrzené výsledky voleb do OZ
Usnesení OZ č. 41
Volby-stanovení počtu členů OVK a zapisovatele OVK
Vzor hlasovacího lístku
Oznámení o zasedání Obecního zastupitelstva č.41
Svoz neb.odpadu - oznámení
Usnesení OZ č. 40
Vyhl.o odch.postupu při usmrc.špačka ob.
Oznámení o zasedání Obecního zastupitelstva č.40
Svoz elektroodpadu - oznámení !!!!!!!!
Usnesení OZ č. 39
Počty podpisů pro volby do OZ
Informace k volbám do OZ
Oznámení o zasedání Obecního zastupitelstva č.39
Usnesení OZ č. 38
Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu pro zpracování Plánu oblasti povodí Dyje k připomínkám veřejnosti
Výzva a rozhodnutí veř.vyhláškou (Hruš.n/J.) - pdf
Záměr obce prodat obecní majetek - budova č. 1
Oznámení o zasedání Obecního zastupitelstva č.38
Návrh závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2005
Usnesení OZ č. 37
Oznámení o zasedání Obecního zastupitelstva č.37
Usnesení OZ č. 36
Oznámení o zasedání Obecního zastupitelstva č.36
Usnesení OZ č. 35
Svoz neb.odpadu - oznámení
Návrh rozpočtu obce na r.2006
Oznámení o zasedání Obecního zastupitelstva č.35
Usnesení OZ č. 34©hm