LESONICE

Obec Lesonice se nachází v klidné severní části Znojemska nedaleko Moravského Krumlova.
Rozkládá se v mírném údolí na ploše 661 ha. Obec je obklopena lány polí a z východu pak převážně
listnatým lesem, který navazuje na Krumlovský les vedoucí k Dolním Kounicím jako poslední výběžek
Českomoravské Vysočiny před Pálavou.

Osídlení lesonického prostoru v době prehistorické dle početných nálezů a vykopávek
počíná již v mladší době kamenné. Nedaleko současné obce na vrcholu Leskoun se nacházelo
útočné hradisko. I po době stěhování národů byly Lesonice dle archeologických nálezů osídleny
Slovany. Obec byla vždy ryze slovanská, a jak se píše v místní kronice, obyvatelé obce
říkají – moravská.
Od názvu vrcholu Leskoun (dříve Lysoň) popřípadě z důvodu rozsáhlého zalesnění v minulosti
mohl vzniknout i současný název obce.
První zmíňka o Lesonicích pochází z roku 1190 a týká se záznamů o převodu pozemků
katastru obce (tehdy Lissnitz). Písemný záznam z roku 1349 dokládá existenci panského
dvora v Lesonicích v držení Zdeňka z Lipé, jednoto z majitelů Moravského Krumlova.
V roce 1866 obcí táhla pruská vojska, která se rozložila po sousedních obcích. Osudy místních
lidí poznamenala i 1. a 2. světová válka.
K panskému dvoru, později velkostatku patřila ta nejlepší půda a rodiny, zpravidla malozemědělci,
vlastnily pouze malou výměru půdy. Příslušníci těchto rodin ve velkostatku pracovali.
Areál velkostatku, který později využívalo JZD, je v současnosti v neudržovaném stavu bez využití.
V roce 1924 byla místními lidmi vybudována Sokolovna, která v současnosti, společně se hřištěm,
slouží ke sportovním a kulturním účelům. Občanům je k dispozici prodejna smíšeného zboží a k rekreačnímu
využití je v místě také koupaliště. Turisté mohou do obce zavítat i prostřednictví cyklostezky.
Dlouholetou tradici v obci má malotřídní škola, kterou navštěvují jak místní žáci, tak i žáci
z okolních obcí.
Aktivní je organizace místních hasičů a členové TJ Sokol.
Z kulturních aktivit lze připomenout znovuobnovení tradice konání místních slavnostních hodů,
každoročně v měsíci srpnu.

K zajímavostem obce patří místní zvonice, dále pak je v obci umístěna socha Jana Nepomuckého
a pomník padlých z I. světové války.
V současnosti žije v obci 185 obyvatel. V regionu je vysoká míra nezaměstnanosti,
za prací je třeba dojíždět.
Územní plán obce, vypracovaný nedávno, by měl vést k efektivnímu rozvoji současného stavu obce
a přispět ke zkvalitnění života všech občanů.