Sbor dobrovolných hasičů obce Lesonice:


(Založen v roce 1905)

Rok 2009 :Listopad:


Dne 14.11. provedli členové SDH sběr železného šrotu. Celkem odvezli čtyři vlečky, za tuto akci patří velké poděkování.
V měsíci prosinci bude výroční schůze a na měsíc leden je plánován ples SDH.
Stříhání v hasičce-před plesem:

Říjen:


Auto Škoda Felicia převedeno. Provedena STK, přepis, vyřízena pojistka, i na všechna sedadla. Vozidlo
je plně funkční. Přes zimní období dojde k jeho barevné úpravě. Ještě se musí vyřešit otázka parkování.


Září:


Dne 15.9. bude na SDH Lesonice převedeno auto Škoda Felicia combi, r.v. 2000, za 1 Kč od PČR Brno.
V plánu je do jara toto auto uvést do stavu, který bude vyhovovat našemu SDH, pro výjezdy(stromy,voda,soutěže aj.)

Srpen:


V srpnu se družstvo mužů zúčastnilo nočních závodů v Černíně. Bohužel, tentokrát si smůla vybrala svou daň,
byly z toho dva neplatné pokusy.


Květen:


V květnu se družstvo mužů účastnilo soutěže 23.5. v Dobřínsku.
30 května proběhla okrsková soutěž a zároveň soutěž "O pohár starosty obce" v Lesonicích.
Soutěže se zúčastnila z Lesonic tři družstva, dvě mužů a jedno žen.
Žel, počasí bylo velmi nepříznivé, tak nejsou zatím ani žádné fotky, jen výsledková listina. Všem našim mužstvům
patří dík a gratulace.
Družstvo žen zvítězilo, přičemž druhý pokus mohl být úplně super, chyběl kousíček. Zároveň postupuje do dalšího kola.

Velký dík patří všem, kteří se na zabezpečení soutěže podíleli

Duben:


V dubnu se začalo opět s trénováním, i když se mi zdá, že aktivita není taková, jako loni.
Ovšem 26.4.2009 v neděli po vichřici se zlomil v Lesonicích jeden z javorů, který zasahoval i do komunikace.
V 10:00 jsem vyhlásil poplach, v 10:15 bylo zásahové družstvo u hasičky a do 11:00 byl javor zlikvidován,
viz foto. Takže tímto jménem OÚ našim hasičům děkuji za profesionální zásah.