slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Oznámení o zasedání ZO č. 26.

Na EUD je vyvěšeno oznámení o zasedání ZO č. 26.

Novinky na EUD

Na EUD je vyvěšena veřejná vyhláška "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy" a také "Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lesonice" pro TJ SOKOL Lesonice.

Změna svozu popelnic

Počínaje dnem 20.10.2016 bude v zimním období svoz popelnic vždy ve čtvrtek ráno.

Oznámení

OU oznamuje že ve dnech 12. a 13.10 bude z důvodu školení uzavřen. EON oznamuje, že dne 13.10. proběhne odečet elektroměrů.

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje v Lesonicích

Jak jsme volili v Lesonicích? Podívejte se ..... zde.

Informace o kontrole kotlů

Na základě zvýšeného množství dotazů týkajících se kontroly kotlů na pevná paliva Vám sděluji následující informaci:
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je každý majitel kotle na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW, který slouží jako zdroj tepla, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. První kontrola musí proběhnout nejpozději do 31.12.2016.
Bc. Radomíra Dvořáčková
MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí

P.S. Seznam autorizovaných kontrolorů je uložen na OÚ Lesonice.

Pozvánka

ZŠ Lesonice pořádá ve ST 5.10. v 10:00 ve škole program ke dnu seniorů. Jsou zvány nejen všechny babičky a dědečkové.

Stránky

Theme by Danetsoft and modified and updated hm