slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

PF 2018

Informace z OÚ

Na EUD je vyvěšeno oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR a usnesení ZO č. 40.

Informace z OÚ

Na EUD je vyvěšeno oznámení o zasedání ZO č. 40 a usnesení ZO č. 39.

Informace z OÚ

Na EUD je vyvěšen odkaz na dokumentaci vlivů záměru "Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany" na životní prostředí a také oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky.

Volby přísedících Okresního soudu ve Znojmě

Na EUD je umístěna informace Okresního soudu ve Znojmě k volbám přísedících na období 2018-2022.

Oznámení o zasedání ZO

Na EUD je vyvěšeno oznámení o zasedání ZO č. 39.

Ministerstvo zemědělství-veřejná vyhláška

Na EUD je umístěna "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY" - nařízení vlastníkům lesů od MZ.

Stránky

Theme by Danetsoft and modified and updated hm