Úřední deska - historie - rok 2010:Otvírací doba na OU do konce roku 2010.
Usnesení ZO č.2 .......... Příloha č.2 - Odůvodnění zvýšení platby za odpady a těžbu dřeva.
Návod na vyplnění složenky a ceny odpadů a psů pro rok 2011.
Oznámení o zasedání ZO č. 2.
Usnesení ZO č.1- ustavující,.......... Příloha č.3 - Jednací řád zastupitelstva.
Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva
Výsledky voleb - zastupitelé
Výsledky voleb - náhradníci
Usnesení ZO č.33.......... Příloha č.1 - RO č. 3.
Od 18.10. do 22.10. včetně je OU Lesonice z důvodu dovolené uzavřen.
Stanovení vol. okrsku, členů vol.komise atd. - zde .
Oznámení o termínu voleb, místa pro plakáty atd. - zde .
Oznámení o zasedání "Zastupitelstva obce" č. 33
Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu - oznámení !!!!!
Usnesení ZO č.32.......... Příloha č.1 - RO č. 2.
Oznámení o vypnutí elektrické energie v září 2010
Jízdní řád na Znojemské vinobraní - zde .
Oznámení o svozu velkoobjemového odpadu z před domu
Oznámení o přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad a kontejneru na lahve PET.
Pozvánka na mim.valnou hromadu VAK
.......... Příloha č.1 - RO č. 2.
Oznámení o mimořádném vyvážení popelnic ve čtvrtek 2.9.2010
Informace k vyhlášeným volbám do Zastupitelstev obcí : Prohlášení starosty - z d e
..................................................................................... Počty nutných podpisů na kandidátních listinách - z d e
Oznámení o zasedání "Zastupitelstva obce" č. 32
Seznam zařízení první pomoci v JMK - zde
Usnesení ZO č.31.......... Příloha č.1 - RO č. 1.
Vyhláška MK - lesní hospdářské obvody - zde
Oznámení o vypnutí elektrické energie v obci
Oznámení o zasedání "Zastupitelstva obce" č. 31
Upozornění k žádostem o výkup pozemků v KÚ Lesonice.
Volby do PS PČR - okrsek, počet členů aj.
Usnesení ZO č.30.......... Příloha č. 1 - Nápravná opatření k ZU za rok 2009 ..........Příloha č. 2 - Kupní smlouva na pozemek 1507/33 ..........Příloha č. 3 - Ids smlouva .......... Ids konvence
Výsledkyvoleb do PS v Lesonicích - zde
Hasičská soutěž 22.5. zde
Oznámení o zasedání "Zastupitelstva obce" č. 30
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2009, zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.
Usnesení ZO č.29.......... Příloha č. 1 - Rozpočet obce na rok 2010 ..........Příloha č. 2 - Připomínky občanů k rozpočtu ..........Zřizovací listina ZŠ Lesonice, PO. ..........Zpráva starosty o pobytu a stavu p. Küfhaberové ..........Záměr obce prodat nemovitý majetek - parcela 1507/33
Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu - oznámení !!!!!
Oznámení o zasedání "Zastupitelstva obce" č. 29
Usnesení ZO č.28.......... Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu obce na rok 2010
Oznámení o přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad
Návrh ZÚ ESOM za rok 2009
Návrh rozpočtu ESOM na rok 2010
Oznámení o zasedání "Zastupitelstva obce" č. 28
Usnesení ZO č.27.......... Příloha č. 1 - Zápis inventarizační komise ........Příloha č.2 - Zpráva finančního výboru za rok 2009
.........Příloha č.3 - Zpráva kontrolního výboru za rok 2009 .........Příloha č. 4 - Vyjímka z počtu žáku pro ZŠ Lesonice
Oznámení o zasedání "Zastupitelstva obce" č. 27
Dřevo v roce 09/10-oznámení
Usnesení ZO č.26.......... Příloha č.1 - RO č. 6.
Pozvánka na ples SDH Lesonice©hm