slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Hody 2017

Oznámení: Tradiční hody v Lesonicích se konají v sobotu, 26.8.2017. Loňský rok si můžete připomenout ve fotogalerii ..............zde. .

Oznámení

Na EUD zveřejněn harmonogram svozu komunálního odpadu do konce roku 2017 novou firmou. Dle sms z OÚ bude svoz ještě v pátek, 18.8.2017.

Informace

Na EUD je umístěno oznámení o zasedání ZO č. 36 a usnesení ZO č. 35.

Foto ze soutěží v požárním sportu

Lesoničtí hasiči se 13.5. zúčastnili okrskového kola soutěže v požárním sportu a 20.5. soutěže v Bohuticích. Foto si můžete prohlédnout .........zde.

Informace k dani z nemovitostí

Na EUD je vyvěšena vyhláška a informace od FU pro Jihomoravský kraj pro poplatníky daně z nemovitých věcí.

Rybářské závody

Plakát na "Rybářské závody" 6.5.2017 si můžete prohlédnout ........zde.

Blesková informace

V odkazu obecní aktivity/aktivity v obci v r. 2017 si můžete prohlédnout foto z vítání občánků. Přímý odkaz je ........zde. Na EUD je vyvěšeno usnesení ZO č. 31.

Stránky

Theme by Danetsoft and modified and updated hm